Forchem published Q4.2016 Bondholder report

Q4 has been operatively very similar to the previous quarters of 2016. Demand for main products has been in accordance with our expectations, there has been some normal seasonality in the demand for TOR and TOFA.

Margin levels have been also as expected: in percentage terms there have not been big changes compared to previous quarters or last year but there has been slight decline of margins in euro per ton due to general price erosion. The general price erosion is also the major reason for the drop in our yearly turnover.

However, in Q4 increase in Crude Oil price has increased our CTO cost for energy related contracts which has had a negative effect on our margins. That may put some pressure on our refining margin also in the future, if product prices stay soft.

Group´s revenue of the quarter is € 24,6 million and operating profit € 2,9 million. The revenue for the whole year is € 109 million and operating profit € 17,6 million.

Slow-down of oil field operations in the US have dropped the demand for CTO based products in that segment, which has caused the market to be long in both CTO and TOFA for the moment. For this reason, and normal seasonal variation, CTO availability is good at the moment. This might change due to increase in Crude Oil price.

This release is a summary of Forchem Oyj’s bondholder report concerning Q4/2016. The report is based on the terms and the conditions of the bond. The whole report including the tables is attached to this release and it is available at www.forchem.com/investor_area.

See the report


For more information:

Forchem Oyj
Henrik Lindegrén, CFO, p. +358 44 032 1075, henrik.lindegren@forchem.com

 

 

Operatiivisesti vuoden 2016 neljäs kvartaali on mennyt pitkälti edeltävien kvartaalien mukaisesti. Päätuotteiden kysyntä on vastannut odotuksia, vaikka havaittavissa on pientä normaalia kausiluonteista vaihtelua hartsin ja rasvahappojen kysynnässä.

Myös marginaalitaso on odotusten mukainen: prosentuaalisesti marginaalitasossa ei ole tapahtunut suuria muutoksia edellisiin kvartaaleihin tai viime vuoteen verrattuna, mutta yleinen hintojen lasku on laskenut hieman euromääräistä marginaalitasoa. Hintojen lasku on myös suurin syy liikevaihdon laskulle.

Vuoden neljännellä kvartaalilla raakaöljyn hinnannousu on kuitenkin nostanut raaka-ainekustannusta energiaan sidottujen sopimusten osalta, millä on luonnollisesti ollut negatiivinen vaikutus myös marginaalitasoon. Raakaöljyn hinnannousu saattaa aiheuttaa painetta jalostusmarginaalia kohtaan myös jatkossa, mikäli lopputuotteiden hinnat pysytvät muuttumattomina.

Konsernin liikevaihto vuoden viimeiseltä kvartaalilta on 24,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,9 miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevaihto on puolestaan 109 miljoonaa euroa ja liikevoitto 17,6 miljoonaa euroa.

USA:n öljykenttien alasajo on laskenut mäntyöljypohjaisten tuotteiden kysyntää, minkä takia sekä mäntyöljy- että rasvahappomarkkina on ”longina”. Tämän ja normaalin kausiluonteisen vaihtelun vuoksi mäntyöljyn saatavuus on tällä hetkellä hyvä. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua raakaöljyn hinnannousun takia.

Tämä tiedote on tiivistelmä Forchem Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesta kvartaaliraportista koskien periodia Q4/2016. Kvartaaliraportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla Forchemin verkkosivuilla osoitteessa www.forchem.com/investor_area.

Lataa raportti

Lisätietoja:

Forchem Oyj
Henrik Lindegrén, CFO, p. +358 44 032 1075, henrik.lindegren@forchem.com

 

 

 

 

Go back